Respecte de la privacitat

Dret al respecte de la privacitat

Article 22. Respecte de la privacitat

Treball i ocupació

Article 27 Treball i ocupació

Article 27. Treball i ocupació

Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l'esplai i l'esport

Article 30. Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l'esplai i l'esport

Article 30. Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l'esplai i l'esport

Participació en la vida política i pública

Article 29. Participació en la vida política i pública

Article 29. Participació en la vida política i pública

Educació

Article 24. Educació

Article 24. Educació

Mobilitat personal

Mobilitat personal

Article 20. Mobilitat personal

Protecció de la integritat personal

Protecció de la integritat personal

Article 17. Protecció de la integritat personal

Accessibilitat Universal

Accessibilitat Universal

Article 9. Accessibilitat

Viure de forma independent

Viure de forma independent

Article 19. Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat

Accés a la Justícia

Accés a la Justícia

Article 13. Accés a la justícia

Pàgines

Subscriure a drets humans