#AMBAccess

En col·laboració amb l'AMB Metròpolis Barcelona, iniciem una sèrie d'infografies que mostren la radiografia de la discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Support for disabilities over the past 4 years

Municipalities and accessible transport

Accessible public transport

Accessibility when shopping

Accessible streets and pavements

Accessible environments and accessibility law

Are public spaces accessible? Perception by age and sex

Perception of accessibility when respondents do not know anyone with a disability

Perception of accessibility when respondents know someone with a disability

Perception of accessibility among people with disabilities

Pàgines