Òrgans de l'ODF

L’Observatori de la Discapacitat Física compte amb dos òrgans que vetllen pel bon desenvolupament del projecte i per garantir la qualitat i la seva independència.

  • Consell de Direcció

El Consell de Direcció té com a missió realitzar la funció central en la direcció estratègica de l’ODF, ja que la finalitat de l'Observatori ha de ser la de donar resposta a les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat. Aquest òrgan de direcció marca les prioritats d'actuació de l’Observatori (projectes, esdeveniments a desenvolupar,..); s’encarrega de fer el seguiment pressupostari; decideix sobre les aliances de l’ODF i busca finançament. Així mateix, dinamitza la relació amb el Consell Social.

  • Consell Social

La funció principal del Consell Social és oferir assessorament al Consell de Direcció en relació a les prioritats a impulsar, així com aportar reflexió i coneixement sobre temes d'interès, qüestions metodològiques, plantejaments, marcar prioritats, etc. Així mateix, aquest òrgan consultiu ha d’esdevenir un espai de reconeixement a aquelles entitats que col·laboren amb l’Observatori.

La seva composició inclou tant al sector públic (aporta informació secundària rellevant per a l'elaboració dels recursos i materials de l’Observatori), com institucions privades (claus, ja que aporten coneixement en àmbits d'especial interès per l’ODF (mobilitat, TIC, etc.).
Els experts que formen part d’aquest Consell Social realitzen aquelles funcions d'assessorament que el Consell Direcció sol·licita, però també poden realitzar informes de recomanacions a iniciativa pròpia.

El ODF basa el seu funcionament en una lògica de treball col·laboratiu, en la que la presa de decisions són participades per entitats de base (associacions de persones amb discapacitat i els seus familiars), institucions, administracions públiques i agents del sector privat que treballen en l'àmbit de la discapacitat.

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA

CONSELL DE DIRECCIÓ ODF

Associacions de persones amb discapacitat i els seus familiars

CONSELL SOCIAL ODF

Institucions, Administracions Públiques i agents del sector privat

 
 

ODF

OFICINA TÈCNICA

 

PROJECTES ODF

Col·laboradors i proveïdors vinculats a projectes

 

Assistents Consell Social de l’ODF

Assitents Càrrec i entitat
Sra. Pilar Díaz Directora, Observatori de la Discapacitat Física
Sra. Yolanda Lejardi Coordinadora de Participació, Departament de Salut
Sr. Joan Ramon Ruiz i Nogueras Director General de Protecció Social, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sr. Josep Muñoz Gerent de Serveis de Benestar Social, Diputació de Barcelona
Sr. Ramón Lamiel Gerent, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona
Sr. Daniel Aníbal García Secretari d’Organització, COCEMFE
Sr. Antón Ferrer Secretari General, Consorci de la Zona Franca
Sr. Jordi Cerezuela Director Territorial de Catalunya, Balears i Aragó, Mutua Ibermutuamur
Sra. Maria Zapata Director General, Open Camp
Sra. Anna Matamala Secretaria, Gremi de Restauradors de Barcelona
Sr. Santiago Moreno Director General, Fundación Vodafone España
Sra. M. Àngels Renom Professora, Departament de Treball Social i Serveis Socials, Universitat de Barcelona
Sr. Raül Casas Responsable Promoció Corporativa, Transports Metropolitans de Barcelona
Sra. Francina Alsina Presidenta, Federació Catalana de Voluntariat Social
Sra. Joana Prats Subdirectora de l’Àrea de Integració Social, Obra Social “La Caixa”
Sra. Rosa Casals Gerent, AFANOC
Sra. Roser Roigé Presidenta, ACAP
Sr. Javier Rojano Vicepresident, CEMFIS
Sr. Enric Net President, Cordibaix
Sra. Carme Garrido Presidenta, Entretots Penedès
Sra. Marta Canas Presidenta, Associació Amputats Sant Jordi
Sr. Agustín Gómez Delegat, ATAM a Catalunya
Sr. Pau Vidal Director, Observatori del Tercer Sector (OTS)
Sr. Antoni Serratosa Comissionat, Observatori Discapacitat Física
Sr. Joan Frigols Oficina Tècnica, Observatori Discapacitat Física
Convidats Càrrec i Entitat
Sra. Emilia Altarriba Presidenta COCEMFE Catalunya
Sr. Josep Maria Ballesteros President d’honor de COCEMFE Barcelona
Experts  
Sra. Imma Moraleda Màster en RSC i experta en polítiques d’Igualtat
Sr. Esteve Saltó Subdirector General de Planificació Sanitària i Professional, Departament de Salut
Sr. Josep Ramón Luesma Cap del Servei, Servei de Taxes i Patrimoni del Departament de Salut

 

Assistents Consell Direcció de l’ODF

Pilar Díaz Directora, Observatori de la Discapacitat Física
Marta Canas Presidenta, Associació Amputats Sant Jordi
Javi Rojano Vicepresident, CEMFIS
Roser Roigé Presidenta, ACAP
Agustín Gómez Delegat, ATAM Catalunya
Rosa Casals Gerent, AFANOC
Carme Garrido Presidenta, Entretots Penedès
Montserrat Pallarès Secretaria, Associació Natura i Salut