Passos bàsics per a la creació de dispositius accessibles

accessibilitat digital

Perquè les noves tecnologies i els nous dispositius que es creen estiguin plenament al servei de les persones, han de ser accessibles per tot tipus de persones, per a tota la societat. Aquests dispositius han de facilitar l’accés i el seu tractament, i també ser de comprensió fàcil, intel·ligibles.