La inclusió laboral

La inclusió laboral

 

El treball protegit representa actualment entorn un 70% del total de contractes realitzats a persones amb discapacitat a Espanya, enfront del 30% de contractes del mercat ordinari. Aquesta tendència ha anat en augment en els darrers anys, i cada vegada predomina més la contractació de les persones amb discapacitat en el mercat laboral protegit en detriment de l'ordinari. D’acord amb el que estableix la LISMI, l’ocupació de les persones amb discapacitat ha de produir-se en el mercat ordinari, reservant el Treball Protegit -Centres Especials de Treball (CET) i Centres Ocupacionals (CO)- només a aquells casos en què es consideri imprescindible.

Paral·lelament, l'evolució de la quota de reserva del 2% per a treballadors/es amb discapacitat per part de les empreses espanyoles ha disminuït: en 5 anys s'ha reduït un 5% el nombre d'empreses que assumeixen aquesta quota.

Etiquetes: