En marxa un nou estudi sobre discapacitat i salut a Catalunya

 Determinants socials de les persones: educació, mitjà laboral, condicions de vida i feina, atur, aigua i higiene, serveis sanitaris, habitatge, agricultura i producció d'aliments.

 

  • Les conclusions de la primera part de l’estudi, consistent en l’anàlisi descriptiva de dades es van presentar al VII Congrés de la Xarxa Espanyola de Política Social i s’acaben de recollir al llibre d’actes del congrés. 

Dèficit en l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat a Espanya

Dèficit en l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat a Espanya

Enguany, el tema del Dia Mundial de la Salut és la cobertura sanitària universal per a totes les persones i en qualsevol lloc. Es per això, que des de l'Observatori de la Discapacitat Física volem parlar del dèficit existent en l’atenció sanitària a les persones amb discapacitat a Espanya, ja que el nostre sistema sanitari no garanteix l’accessibilitat a les instal·lacions, serveis i processos.

Discapacitat i salut

Discapacitat i salut

Article 25. Salut

Monogràfic 5: Estat de salut, hàbits de vida i benestar

Estat de salut, hàbits de vida i benestar

Monogràfic #5: Estat de salut, hàbits de vida i benestar
Autor/es: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal
Data de publicació: desembre de 2015

 
 
 
 
 

L’estat de salut de les persones es troba íntimament lligat amb la seva qualitat de vida. L’absència de dolor i de malalties es relaciona amb el ple gaudiment de la vida. Però parlar de salut és parlar de quelcom més que de la malaltia. Hi ha tres elements que contribueixen a definir el seu caràcter multidimensional: els hàbits de vida, l’estat de salut, la malaltia i el propi benestar. Aquest monogràfic recull indicadors de totes tres dimensions a partir de l’Enquesta de salut de Catalunya -ESCA- elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Estat de salut de les persones amb discapacitat i sense

Estat de salut de persones amb discapacitat i sense

La presència de malalties habitualment associades amb la dieta i els hàbits de vida mostren diferències substancials entre persones amb discapacitat i sense.

En el cas de la diabetis hi ha una presència superior entre les persones amb discapacitat: el 20% té la malaltia front el 6% de la població sense discapacitat. Aquesta diferència entre les persones amb discapacitat i sense, també ocorre amb altres malalties com l'alt nivell de colesterol i la pressió elevada. 

Informe mundial sobre la discapacitat, OMS 2011

Informe mundial sobre la discapacitat, OMS 2011

Segons dades de l'Informe mundial sobre la discapacitat (OMS, 2011) s'estima que 1 de cada 7 persones al món viu amb alguna forma de discapacitat. El 50% de les persones amb discapacitat al món no pot pagar l'atenció a la salut. 

Subscriure a Salut