Quin és l'impacte de la salut mental a la salut física?

Efectos de la salud mental en la salud física

Els problemes de salut mental no esdevenen de forma aïllada. S’ha calculat que el 46% de les persones amb un trastorn mental tenen un problema físic de llarga durada. (Naylor et al., 2012). Un estudi recull que, de mitjana, les persones amb una malaltia mental greu tenen una esperança de vida 20 anys inferior respecte a la població general, sovint la causa de la mort és degut a una malaltia física evitable.

Les persones afectades per un problema de salut mental tenen més probabilitats de patir altres patologies com la diabetis, cardiopaties i càncer de còlon i de mama, per exemple.

Per això, a l’hora de referir-se a la salut mental o a la salut física, aquestes no haurien de tractar-se de manera separada perquè existeixen moltes associacions entre salut mental i malalties cròniques que tenen un impacte significatiu en les persones.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix un bon estat de Salut com “un estat amb un benestar físic, mental i social complet, i no solament com l’absència de malalties”. A més, l’OMS aposta per la integració de l’atenció de la salut física amb la mental perquè “no hi ha salut sense salut mental”. En el Dia de la Salut Mental, 10 d’octubre, identifiquem alguns efectes de la salut mental a la salut física, i viceversa.

La depressió i l’ansietat augmenten el risc de patir cardiopaties

La depressió és una de les grans problemàtiques de salut al món. L’OMS preveu que el 2020, la depressió serà la principal causa de discapacitat de la població a escala mundial. A més, hi ha diversos estudis que relacionen l’ansietat i la depressió amb l’augment del risc de mort per malaltia cardiovascular i per càncer.

Els efectes secundaris de la medicació

La medicació pot provocar impactes adversos a la salut física de les persones amb malalties físiques o mentals, per exemple, pot provocar un augment ràpid de pes que pot repercutir a la salut. A vegades, els pacients no reben la suficient informació sobre la medicació que prenen i els efectes que poden provocar.

Diagnòstic i seguiment

Sovint, les molèsties físiques d’una persona amb un trastorn mental es veuen com una manifestació més de la seva malaltia, en comptes de tractar-se com una condició o molèstia separada de la malaltia. Això pot provocar un retard en el tractament de les molèsties físiques d’aquestes persones. A més, si no es realitzen revisions de la salut física d’aquests pacients, per exemple a l’atenció primària, per a identificat possibles molèsties d’aquest tipus, el tractament trigarà encara més a arribar.

Factors de l’estil de vida

Hi ha molts factors que afecten les persones amb una malaltia física o mental a l’hora de menjar de manera saludable o fer exercici. Alguns d’aquests factors són l’exclusió social o l’estigma, molt present al voltant de les malalties mentals, o la falta de tenir una rutina. Per això, és important que aquest col·lectiu compti amb el suport necessari per mantenir un estil de vida de qualitat i saludable.

 


Fuentes:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/es/

https://www.rethink.org/media/511826/20_Years_Too_Soon_FINAL.pdf

https://www.rethink.org/about-us/health-professionals/physical-health-why-it-matters