Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El Prat de Llobregat

Al Prat de Llobregat hi ha 5.621 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 50% són dones i l’altre 50% són homes. La població amb discapacitat representa el 8,8% sobre la població total del municipi, xifra superior a la mitjana dels 36 municipis (8,1%).

 

El Prat de Llobregat és el 7è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (33%) o no motòrica (23%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (18%), discapacitat intel·lectual (8%), auditiva (8%) i visual (6%).

 

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. El Prat de Llobregat agrupa 5 centres de serveis amb 160 places.