L'educació especial a Catalunya

Durant el curs acadèmic 2015-2016, 7.286 alumnes han cursat estudis a escoles d’Educació Especial a Catalunya. 

Pel que fa a la seva presencia al territori, el 77% de l’alumnat es concentra a la província de Barcelona; especialment a les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat. 

A més, s’observa que el 27% de l'alumnat d'Educació Especial ho fa en un centre públic, el 36,5% en un centre concertat i el 36,5% restant en un centre privat. Per tant, només 1 de cada 4 alumnes que cursen els seus estudis en una escola d’Educació Especial a Catalunya ho fa en un centre públic.

Etiquetes: