La mobilitat a Catalunya

La mobilitat a Catalunya

A partir d'una enquesta realitzada a 1.600 persones de Catalunya es confirma que la majoria dels entrevistats considera que els seus municipis no estan plenament adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

El 53% creu que les voreres no estan adaptades per les persones discapacitat, ja que no estan lliures d'obstacles i forats. D'altra banda, el 63% creu que el seu municipi no està preparat per a les persones amb algun tipus de discapacitat pel que fa a habitatges amb rampes o accessos fàcils. L'adaptació d'aquests espais públics és fonamental per garantir l'Accessibilitat Universal.

Etiquetes: