La discapacitat intel·lectual en xifres

Segons xifres de l'organització Plena Inclusión, l' 1% de la població espanyola té algun tipus de discapacitat intel·lectual o del desenvolupament. La Base Estatal de datos de personas con discapacidad (any 2014) recull que a Espanya hi ha 256.426 persones amb una discapacitat intel·lectual reconeguda, sent el 9% del total de persones amb discapacitat reconeguda a Espanya. Hi ha una major presència d'homes, el 57% són homes i el 43% dones i, per edat, la franja on s'agrupen més persones és entre 35 i 64 anys. 

Les xifres corresponen a persones amb grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, sent la intel·lectual la principal discapacitat (no s'inclouen trastorns del desenvolupament).