El sedentarisme té més presència entre les persones amb discapacitat

El sedentarisme té més presència entre les persones amb discapacitat

 

Els hàbits entre les persones amb discapacitat, segons dades de l’ESCA, es caracteritzen per una manca d’activitat física habitual, essent el sedentarisme l’opció més comuna -57% de les persones- enfront del 37% que manté una activitat lleugera i el 6% que es consideren actives.

Les dades comparades entre homes i dones segons tinguin o no una discapacitat mostren que les diferències són especialment grans en relació a la discapacitat. És a dir, la realització d’activitat física i l’esport sembla estar condicionada a l’accessibilitat social i física d’espais i pràctiques esportives. Així, entre els homes amb discapacitat, el 50,6% té un estil de vida sedentari enfront el 20,4% dels homes sense discapacitat. Pel que fa a les dones la distància augmenta fins al 36% entre aquelles amb discapacitat i sense.

Etiquetes: