Discapacitat auditiva

A Espanya hi ha 163.627 persones que tenen discapacitat auditiva, xifra que suposa el 5,8% de la població amb discapacitat. La definició de la pèrdua d’audició que fa l’Organització Mundial de la Salut, implica una capacitat igual o inferior a 25 dB en totes dues oïdes i esmenta que pot afectar una o totes dues oïdes i implica dificultats per sentir una conversa o sorolls forts.

D’entre les persones que tenen discapacitat auditiva, més de la meitat, el 50,4%, són dones; i si s’analitza la distribució de les persones amb discapacitat auditiva segons l’edat d’aquestes, s’observa com més de la meitat tenen entre35 i 64 anys i només un 11% tenen fins a 34 anys.

D’altra banda, al món hi ha 360 milions de persones amb discapacitat auditiva, dels quals 32 milions són infants.