Dia Internacional per la Sensibilització i Ajuda en la lluita contra les Mines. Dades sobre l'Afectació de les Mines

Les xifres destaquen que Rússia, amb 26,5 milions, es troba al capdavant de la llista de països que acumulen més mines antipersona. Posteriorment, ens trobem -amb una xifra molt més baixa- a Pakistan que acumula 6 milions de mines antipersona, Xina amb menys de 5 milions, Índia amb entre 4 i 5 milions i Estats Units amb 3 milions.

Per la seva part, Afganistán és el país amb més persones afectades per mines antipersona amb un total de 1.296 víctimes registrades. Seguit, amb molta difèrencia, per països com Colombia amb 286 víctimes, Myanmar (251) i Pakistan (233). En menor mesura, a Síria (174), Cambodja (154) i Mali (144). 

Finalment, les dades posen de manifest que 8 de cada 10 víctimes per mines antipersona són civils. D'aquestes, el 61% són adults i el 39% són infants; i mentre que les dones suposen el 12%, els homes representen el 88% de les víctimes mundials.