Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat - 3 de desembre 2015

Fem un pas per trencar les barreres socials

El 3 de desembre de 2015 es celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. És una bona ocasió per recordar que existeixen a la nostra societat moltes barreres que afecten la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 

Una de les principals barreres és l'accés al mercat de treball. El 63% de les persones amb discapacitat en edat de treballar no treballa ni cerca feina i l'atur és un 9% més elevat entre les persones amb discapacitat. A més, els salaris són un 14,5% inferiors respecte a les persones sense discapacitat. 

En el cas de les dones les barreres es fan més grans: només 42% de les persones amb discapacitat ocupades són dones i representen el 22% del total de dones amb discapacitat.

Per altra banda, l'àmbit educatiu també presenta barreres importants. Les barreres socials junt amb la manca de recursos fan que l'abandonament escolar prematur sigui del 43% entre els i les joves amb discapacitat, 18 punts per sobre la mitjana poblacional. Tan sols el 15% de les persones amb discapacitat assoleix estudis superiors, enfront del 30% del conjunt de la societat.

En l'accés a la cultura i a les TIC també hi trobem barreres socials: el 91% de les persones amb discapacitat percep dificultats per accedir a activitats d'oci i cultura i només el 32% de les persones amb discapacitat té accés a Internet enfront del 75% de la població general.

 

Etiquetes: