#derechosdiscapacidad

En motiu de la celebració del 10è aniversari de l’aprovació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (Nova York, 2006), l’Observatori de la Discapacitat Física ha creat una campanya de sensibilització i conscienciació ciutadana sobre alguns dels drets fonamentals recollits en la mateixa Convenció.

Respeto de la privacidad

Dret al respecte de la privacitat

Artículo 22. Respeto de la privacidad

Trabajo y empleo

Article 27 Treball i ocupació

 

Artículo 27 Trabajo y empleo

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte

Article 30. Participació en la vida cultural, les activitats recreatives, l'esplai i l'esport

Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte

Participación en la vida política y pública

Artículo 29 Participación en la vida política y pública

Artículo 29. Participación en la vida política y pública

Educación

Artículo 24. Educación

Artículo 24 Educación

Movilidad personal

Movilidad personal

Artículo 20. Movilidad personal

Protección de la integridad personal

Protección de la integridad personal

Article 17. Protección de la integridad personal

Accesibilidad Universal

Accesibilidad Universal

Artículo 9. Accesibilidad

Vivir de forma independiente

Vivir de forma independiente

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia

Artículo 13. Acceso a la justicia

Páginas