Monogràfic 6: Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020

Monogràfic #6: Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020
Autor/es: Montse Fernández, Laura Chipre i Pau Vidal
Data de publicació: juliol  de 2016

Aquest monogràfic està disponible en anglès.

 

La Unió Europea, per tal d’avançar cap a un model de ciutadania plena, inclusiva i que valori la seva diversitat, ha desenvolupat l’Estratègia sobre Discapacitat 2010-2020. L’Estratègia inclou una sèrie de mesures que permeten garantir els drets de les persones amb discapacitat en tots els països membres.

Aquest monogràfic posa de manifest la realitat del punt de partida de l’Estratègia, especialment en el cas espanyol però aportant dades dels països veïns.

Subscriure a Estratègia Europea