Protecció de la integritat personal

Protecció de la integritat personal

Article 17. Protecció de la integritat personal

Tota persona amb discapacitat té dret que es respecti la seva integritat física i mental en igualtat de condicions amb les altres.