Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sant Feliu de Llobregat

A Sant Feliu de Llobregat hi ha 3.095 persones amb discapacitat legalment reconeguda, xifra que representa el 7% sobre la població total del municipi. Aquest percentatge es situa per sota de la mitjana dels 36 municipis de l’AMB (8,1%). Concretament, Sant Feliu de Llobregat és el 18è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat.

La major part de les persones amb discapacitat tenen una discapacitat física, ja sigui motòrica (34%) o no motòrica (21%). Seguidament trobem la població amb un trastorn de salut mental (21%), discapacitat intel·lectual (9%), visual (7%) i auditiva (5%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Sant Feliu de Llobregat hi ha 4 centres de serveis que agrupen 135 places.