Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sant Boi de Llobregat

A Sant Boi de Llobregat hi ha 7.425 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 51% són dones i el 49% són homes. La població amb discapacitat del municipi representa el 9% sobre la població total, aquest percentatge es situa per sobre de la mitjana dels 36 municipis (8,1%). És el 5è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat.

La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (34%) o no motòrica (21%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (22%), discapacitat intel·lectual (10%), auditiva (6%) i visual (5%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Sant Boi de Llobregat trobem 4 centres de serveis amb 231 places.