Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sant Andreu de la Barca

A Sant Andreu de la Barca hi ha 1.920 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 51% són homes i el 49% dones. La població amb discapacitat representa el 7% de la població total del municipi, xifra inferior a la mitjana dels 36 municipis de l’AMB (8,1%).

Sant Andreu de la Barca és el 16è municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (37%) o no motòrica (17%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (20%), discapacitat intel·lectual (8%), auditiva (6%) i visual (7%).

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Sant Andreu de la Barca no en trobem cap.