Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Sant Adrià del Besós

Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana. Sant Adrià del Besós
A Sant Adrià de Besòs hi ha 3.540 persones amb discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 49% són homes i el 51% dones. La població amb discapacitat representa el 9,7% de la població total del municipi, xifra superior a la mitjana dels 36 municipis de l’AMB (8,1%).
 
Sant Adrià de Besòs és el 3r municipi de l’AMB amb major percentatge de persones amb discapacitat. La majoria d’elles tenen una discapacitat de tipus físic, ja sigui motòrica (29%) o no motòrica (24%). Seguidament, trobem les persones amb trastorn mental (22%), discapacitat intel·lectual (9%), auditiva (8%) i visual (5%).
 
Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A Sant Adrià de Besòs trobem 5 centres de serveis amb 148 places.