Persones amb discapacitat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La Palma de Cervelló

La Palma de Cervelló és el municipi amb menor percentatge de població amb discapacitat de tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Només hi ha 21 persones amb discapacitat en tot el municipi.

La població amb discapacitat no arriba ni a l’1% de la població total de la Palma de Cervelló, mentre la mitjana dels 36 municipis de l’AMB es situa en el 8%. Destaca la forta presència de dones entre les persones amb discapacitat del municipi, que representen el 71% del col·lectiu envers el 29% d’homes.

Segons el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a l’AMB hi ha un total de 288 serveis especialitzats per a persones amb discapacitat que sumen 9.130 places. A la Palma de Cervelló no en trobem cap.