Els diners, la barrera més gran per a l'accés a la tecnologia

Les barreres econòmiques són les que més dificulten l'accés a la tecnologia de les persones amb discapacitat, segons es desprèn de l'informe Keysight-Fundació Adecco Tecnologia i discapacitat.

HOMES I DONES, CAP A UNA IGUALTAT REAL EN LA VIDA QUOTIDIANA

Aconseguir una igualtat real en la vida quotidiana entre homes i dones. Aquesta és la finalitat de la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes aprovada, per unanimitat, pel Parlament de Catalunya.  La nova normativa pretén ser el marc de referència per lluitar davant la discriminació de les dones en tots àmbits de la vida quotidiana i, segons es desprèn del text de la norma, parteix de la necessitat d’eradicar el sistema patriarcal i sexista.

Els treballadors amb discapacitat registren a Espanya un menor absentisme laboral que la resta d'empleats

El percentatge de treballadors amb una incidència alta d'absentisme se situa en el 10,4% a Espanya, xifra que descendeix fins al 6,3% entre aquells que tenen discapacitat.

Les prestacions econòmiques de dependència seran declarades inembargables

Satisfet. Així s’ha mostrat el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pel fet que les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència siguin declares per llei inembargables, la qual cosa impedirà que responguin per deutes de la persona beneficiària, apartant-se en aquests supòsits de la fi social pel qual van ser establertes.

La Fundación Vodafone España i l'Observatori de la Discapacitat impulsen sinergies de col·laboració a favor de les persones amb discapacitat

Amb l'objectiu de recollir informació dinàmica sobre les persones amb discapacitat i el seu maneig amb les TIC’s, la Fundación Vodafone España, a través d'un conveni de col·laboració signat amb COCEMFE Barcelona, participa en l'elaboració del primer un estudi de recerca de l'Observatori de la Discapacitat Física.

OBSERVAR PER TRANSFORMAR. SUMANT IDEES!

Jornada participativa de l'ODF

 

Discapacitat i mercat laboral, una relació complicada

L'Observatori de la Discapacitat Física presenta una tercera publicació de la Col·lecció de monogràfics sobre l'ocupació de les persones amb discapacitat.

Pàgines