Els treballadors amb discapacitat registren a Espanya un menor absentisme laboral que la resta d'empleats

El percentatge de treballadors amb una incidència alta d'absentisme se situa en el 10,4% a Espanya, xifra que descendeix fins al 6,3% entre aquells que tenen discapacitat.

Les prestacions econòmiques de dependència seran declarades inembargables

Satisfet. Així s’ha mostrat el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pel fet que les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència siguin declares per llei inembargables, la qual cosa impedirà que responguin per deutes de la persona beneficiària, apartant-se en aquests supòsits de la fi social pel qual van ser establertes.

La Fundación Vodafone España i l'Observatori de la Discapacitat impulsen sinergies de col·laboració a favor de les persones amb discapacitat

Amb l'objectiu de recollir informació dinàmica sobre les persones amb discapacitat i el seu maneig amb les TIC’s, la Fundación Vodafone España, a través d'un conveni de col·laboració signat amb COCEMFE Barcelona, participa en l'elaboració del primer un estudi de recerca de l'Observatori de la Discapacitat Física.

OBSERVAR PER TRANSFORMAR. SUMANT IDEES!

Jornada participativa de l'ODF

 

Discapacitat i mercat laboral, una relació complicada

L'Observatori de la Discapacitat Física presenta una tercera publicació de la Col·lecció de monogràfics sobre l'ocupació de les persones amb discapacitat.

Pàgines