Les taxes de recuperació i de diagnòstic precoç del càncer segueixen millorant

Las tasas de recuperación y de diagnóstico precoz del cáncer siguen mejorando

A Espanya, més de la meitat dels pacients amb càncer (el 53%) supera la malaltia. Així ho indiquen les dades fetes públics aquesta setmana per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM) amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer que se celebra el 4 de febrer. La situació, suggereixen els especialistes, ha millorat en els últims anys gràcies als avenços en medicina, el diagnòstic precoç i les teràpies dirigides.

Al 2017 es van diagnosticar un total de 228.482 casos nous de càncer a tot Espanya, amb una incidència del 39,94% en dones i 60,06% en homes: un 30% més de casos totals que fa 10 anys. Però aquest increment es deu justament a la millora del diagnòstic precoç. S'estima que aquesta tendència continuï en augment, ja que el càncer va associat a l'envelliment, i Espanya és el segon país de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) amb major esperança de vida després del Japó.

Els tipus de càncer més freqüents en tots dos sexes són el de còlon-recte, el de pròstata, el de pulmó i el de mama. En dones, el càncer de mama és el més freqüent (29%), mentre que en homes és el de pròstata (22%).

El càncer infantil a Espanya

A Espanya es diagnostiquen prop de 1.400 nous casos a l'any en pacients d'entre 0 i 18 anys. En comparació a la situació en adults, el càncer infantil es considera una malaltia rara per la seva baixa incidència, però és la primera causa de mort per malaltia en menors de 14 anys. El tipus de càncer més freqüent en nens és la leucèmia (25%), seguit dels tumors del sistema nerviós central i els limfomes. La taxa de supervivència a 5 anys en pacients de 0 a 14 arriba al 77%, una xifra optimista que aspira a aconseguir la totalitat del percentatge.

Factors de risc i percepció de la població

Tot i que no és possible determinar amb exactitud les raons per les quals una persona adulta desenvolupa càncer, sí que es coneixen diversos factors o conductes que augmenten les possibilitats de patir-lo. El sedentarisme i els problemes d'obesitat constitueixen un dels principals factors de risc juntament amb la dieta, el tabac, l'alcohol, els problemes hormonals, la radiació i l'edat.

Gràcies a les campanyes de sensibilització i les polítiques de salut pública, el tabac, la contaminació i l'exposició al sol es perceben entre la població a Espanya com a factors greus de risc; en canvi, la dieta, el sedentarisme i els problemes de sobrepès són, en general, un risc encara desconegut malgrat la seva rellevància.

D'altra banda, el càncer infantil sorgeix per un conjunt de petits tumors les causes de desenvolupament dels quals són desconegudes en la majoria dels casos. S'estima que només al voltant d'un 5% dels casos es deuen a una mutació genètica hereditària.

El càncer i els ajuts per incapacitat

Els pacients amb càncer o els que pateixen seqüeles de la malaltia poden sol·licitar una incapacitat permanent. En el cas de patir lesions, afeccions orgàniques o funcionals que minven la capacitat laboral, la Seguretat Social atorgaria una prestació per cobrir la pèrdua salarial davant la impossibilitat de treballar.

En el cas dels nens, la Federació Espanyola de pares de Nens Amb Càncer va aconseguir al febrer de 2017 que la comissió de Sanitat i Serveis Socials del Congrés dels Diputats aprovés per unanimitat una Proposició de No Llei (PNL) per la qual es concedirà una discapacitat del 33% als nens i adolescents amb càncer des del mateix moment del diagnòstic. Aquest reconeixement dóna accés als nens i les famílies a una sèrie de serveis i ajudes, com ara prestacions econòmiques, tractaments rehabilitadors, mitjans d'adaptació a la llar, suport educatiu o ajudes en transport.

Solidaritat amb el càncer infantil, l'exemple d'AFANOC

Donada la seva baixa incidència, la sensibilització i la normalització del càncer infantil és encara una tasca en curs. Amb l'objectiu de sensibilitzar la població de la problemàtica del càncer infantil i finançar els serveis de suport per a millorar la qualitat de vida dels nens i adolescents amb càncer i les seves famílies AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens oncològics de Catalunya) va fundar una iniciativa solidària anomenada Posa’t la gorra!, en la qual unes gorres es converteixen en el símbol de solidaritat cap als nens que les usen per cobrir la seva pèrdua de cabell. És, fins a la data, l'acte més emblemàtic de l'associació i ha crescut fins a consolidar com a campanya permanent.