L'accés a Internet de les persones amb discapacitat

L'accés a Internet de les persones amb discapacitat

Un dels factors que intervé en l’accés a internet és el tipus de discapacitat física o sensorial que es té, sent les persones amb dificultats en la mobilitat les que tenen menys accés a internet i les persones amb discapacitat auditiva les que més. 

Un altre dels factors que intervé en l’accés a les TIC és l’edat. El jovent té més accés a internet que les persones grans, passant del 94% d’accés entre la població de 16 a 34 anys al 38% entre la població de 65 a 74 anys. El nivell d’ingressos a la llar, és a dir, el poder adquisitiu de les famílies també compta a l’hora d’accedir a internet, limitant a les persones amb menys ingressos i facilitant-lo entre els grups amb més.

Etiquetes: