Dones amb discapacitat: doble discriminació

Dones amb discapacitat: doble discriminació

A Espanya hi ha 2.813.592 persones amb reconeixement legal de discapacitat, de les quals el 50% són dones -1.410.310-. Les dones amb discapacitat pateixen una doble discriminació: per raó de gènere i per la pròpia discapacitat.

Les dades aportades en aquesta infografia reflecteixen algunes de les barreres amb les quals conviuen les dones amb discapacitat. Per exemple, la taxa d'atur és superior per a les dones amb discapacitat (el 33% enfront el 25% de les que no tenen cap discapacitat). El salari anual és inferior per al col·lectiu femení amb discapacitat, 17.209 € envers 19.573 €; i la percepció de sentir-se discriminada és més del doble entre les dones amb discapacitat respecte a la resta. 

Cal destacar que els homes presenten dades més favorables que les dones en tots els indicadors analitzats, independentment de si tenen o no discapacitat.

 

 

Etiquetes: