Dones amb discapacitat

Dones amb discapacitat

Article 6. Dones amb discapacitat

1. Els estats part reconeixen que les dones i nenes amb discapacitat estan subjectes a múltiples formes de discriminació i, en aquest sentit, han d’adoptar mesures per assegurar que puguin gaudir de tots els drets plenament i en igualtat de condicions.


2. Els estats part han de prendre totes les mesures pertinents per assegurar el ple desenvolupament, avançament i potenciació de la dona, amb el propòsit de garantir-li l'exercici i el gaudi dels drets humans i les llibertats fonamentals establerts en aquesta convenció.