Dia Mundial del Parkinson: formació i noves teràpies

Día Mundial del Parkinson: formación y nuevas terapias

El dia 11 d'abril de 1817 va néixer el Dr James Parkinson, neuròleg britànic que va descobrir i va donar nom a la malaltia. El 1997, l'Organització Mundial de la Salut va establir en aquesta data la commemoració del Dia Mundial del Parkinson, que es celebra des de llavors cada 11 d'abril.

Segons les dades de la Sociedad Española de Neurología (SEN), entre 120.000 i 150.000 persones a Espanya pateixen la Malaltia del Parkinson (EP). Es tracta d'una malaltia degenerativa, crònica i progressiva que afecta el sistema nerviós central i, en concret, a les estructures del cervell responsables de la coordinació motriu, el to muscular i la postura. El Parkinson provoca una degeneració de l'anomenada "substància negra", que conté la dopamina, hormona de regular el moviment. Per això, els símptomes més freqüents són tremolors, rigidesa muscular, bradicinèsia i anomalies posturals.

Els símptomes no són permanents, sinó que van i vénen, i la seva impredictibilitat provoca en la persona un sentiment de dependència i inseguretat. A més, alguns símptomes són invisibles per al personal mèdic que els atén, per la qual cosa es requereixen coneixements específics sobre com abordar-los.

En les proximitats de la celebració del Dia Mundial del Parkinson, l'Associació Catalana per al Parkinson ofereix activitats destinades a actualitzar el coneixement de la malaltia entre els professionals de salut. Aquest matí, la presidenta de l'associació, Roser Roigé, el degà de la Facultat de Medicina de Barcelona, Francesc Cardellach i el director de CatSalut, David Elvira, han inaugurat la Jornada Principal, en què s'ha parlat dels nous assaigs clínics i medicaments, l'estil de vida amb Parkinson i el Parkinson inicial i jove; la sessió ha acabat amb una taula rodona amb el Comitè Mèdic i Mèdic Assessor seguida de l'acte de cloenda.

L'associació també ofereix serveis enfocats a les persones amb Parkinson i els seus familiars i cuidadors. Aquests inclouen atenció sanitària, orientació familiar i social amb serveis a domicili, valoracions integrals (en les àrees de fisioteràpia, logopèdia i neuropsicologia), teràpies rehabilitadores i mòduls psicoeducatius dirigits a pacients i familiars per gestionar la malaltia.

Les teràpies rehabilitadores són una bona eina per millorar la qualitat de vida del pacient. Se centren en la lentitud de moviment, la rigidesa muscular, la postura i l'equilibri per ajudar els pacients a millorar la mobilitat, afavorint així la seva independència i integració familiar i social. La logopèdia treballa la fonació (veu), la pronunciació i el ritme i l'entonació i apunta a millorar la comunicació, l'expressió facial i l'escriptura. La psicoteràpia també pot ser important, atès que en molts casos l'impacte de la malaltia pot produir trastorns com depressió i ansietat, estats psicòtics i trastorns del control d'impulsos. Altres teràpies útils per a l'autoestima i la regulació de l'ànim del pacient que ofereix l'associació són l'artteràpia, la musicoteràpia i el tai-txi.

Actualment, un estudi portat per la Universitat Francisco de Vitòria de Madrid i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) entrena i avalua els beneficis de la realitat virtual en el cervell. Els pacients del programa porten un casc que mesura l'energia elèctrica del cervell i detecta quan tenen l'impuls de moure. Quan això passa, un videojoc s'activa; i a partir d'aquí se'ls incentiva a enfortir la intenció de moure's. Després d'haver superat diverses sessions, els pacients afirmen tenir més facilitat per emprendre activitats, i en alguns casos també el tractament també ha millorat els trastorns del son.


Fonts:

 http://www.catparkinson.org/parkinson

http://www.catparkinson.org/serveis-i-rehabilitacio

http://cuidadores.unir.net/informacion/enfermedades/sistema-nervioso/parkinson/1204-15-datos-que-quizas-no-sabias-sobre-el-parkinson

http://www.sen.es/

http://www.solidaridaddigital.es/Noticias/Accesibilidad/Paginas/DetalleNoticia.aspx?SDid=25482