Des de l’Observatori de la Discapacitat llancem una nova sèrie d'infografies sobre Salut i Discapacitat a Barcelona ciutat

Barcelona, 17 de maig de 2019.- Des de l'Observatori de la Discapacitat Física, hem col·laborat amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona en la realització d'una sèrie de cinc infografies centrades en la salut de les persones amb discapacitat a Barcelona ciutat.

Per fer-les, hem treballat conjuntament amb l'Observatori OBSAL de l'Agència de Salut Pública que analitza les dades de l'enquesta i que recull informació sobre l’estat de salut subjectiu, la morbiditat percebuda, la qualitat de vida i la salut mental, sobre lesions per accidents i la restricció de l’activitat, així com les discapacitats.

També es recull informació sobre els hàbits relacionats amb la salut, com el consum de tabac, la realització d'activitat física i l'alimentació. I finalment es recull sobre la utilització de serveis sanitaris (atenció primària, especialitzada i hospitalària) o la realització de pràctiques preventives.

La sèrie, la publicació de la qual començarà avui, aborda els següents temes:

- "La població amb discapacitat a Barcelona ciutat", on destaca que el 9% de la ciutadania de 18 anys o més té alguna discapacitat que l'afecta permanentment per fer les activitats quotidianes de cura personal o de la llar i també que la prevalença de la discapacitat és major entre les dones i en la població de 65 anys i més.

- "Bona salut percebuda", la dada més rellevant és la diferència entre la percepció de la salut, segons la persona tingui discapacitat o no en tingui. Concretament, 8 de cada 10 homes i dones sense discapacitat declaren una bona salut percebuda mentre que en el cas de les persones amb discapacitat, la bona salut percebuda es redueix a 2 de cada 10.

- "Dificultat d'arribar a final de mes", un cop més hi ha una gran diferencia entre la situació de les persones amb i sense discapacitat, ja que la població amb discapacitat arriba amb dificultats a final de mes amb el triple de freqüència que la població sense discapacitat. Aquesta situació reflecteix la desigualtat crònica que pateixen les persones amb discapacitat i en particular les dones.

- “Suport social”, la manca de suport social és 3 vegades més freqüent entre la població amb discapacitat que entre la resta de la població. D’altra banda, aquesta manca de suport també augmenta a mesura que ho fa l’edat.

- "Qualitat de vida relacionada amb la salut", el que més destaca en aquesta última infografia és que les persones amb discapacitat presenten pitjors resultats en totes les dimensions de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut, com, per exemple, si s'analitzen els problemes per caminar, rentar-se o vestir-se sol/a, fer activitats quotidianes o s'avaluen si les persones tenen dolor o malestar o estan ansiós/a o deprimit/da.

La col·lecció es publicarà els pròxims divendres a partir d’avui, i cada una de les infografies abordarà de manera integral les dades apuntades més a dalt.

Des de l'Observatori de la Discapacitat Física, hem col·laborat amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona en la realització d'una sèrie de cinc infografies centrades en la salut de les persones amb discapacitat a Barcelona ciutat.