Com dirigir-nos correctament a persones amb discapacitat cognitiva i/o intel·lectual?

Com dirigir-nos correctament a persones amb discapacitat cognitiva i/o intel·lectual?

Els nostres consells

La discapacitat no implica incapacitat, per això, cal tenir en compte que el tracte al que tenen dret les persones amb discapacitat és el mateix que el de qualsevol altra persona, sense compasió, ni paternalismes, sino amb naturalitat i respecte a la seva dignitat.

Alguns consells a tenir en compte a l’hora de relacionar-se amb persones amb discapacitat cognitiva i/o intel·lectual són:

1. Interactuar directament amb elles, independentment que estiguin acompanyats per altres persones. Només coniserar-ho si és realment necessari, i en segona instancia, dirigir-se a qui l’acompanya.

2. No tractar de manera condescendent.

3. Evitar tractar o parlar de manera infantil.

4. Utilitzar un llenguatge clar i sencill facilita la compresnió. Aisxí que és recomanable dividir les frases en parts, si es tracta de frases complexes o llargues, utilizar exemples.