COCEMFE Barcelona i Europea Lawyers Barcelona avancen en la defensa dels drets de les persones amb discapacitat

D'esquerra a dreta, els representants de European Lawyers Barcelona i COCEMFE Barcelona després de la signatura del conveni a la seu de l'entitat.
  • Els quatre grans eixos de l'acord són: assessorament i acompanyament a les famílies, promoció i defensa dels drets, impuls i aplicació del Conveni de Nacions Unides i formació.

 

Barcelona, 16 de juny de 2017.- Defensar i promocionar els drets de les persones amb discapacitat, promoure la igualtat d'oportunitats i la inclusió social i impulsar el desenvolupament integral i la dignitat de la persona, tal com reconeix el Conveni de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, són els objectius del conveni de col·laboració signat aquest matí entre COCEMFE Barcelona i la European Lawyers Barcelona.

Les línies prioritàries d'actuació d'aquest conveni estaran centrades en l'àmbit institucional i assessorament a l'Observatori de la Discapacitat, a COCEMFE BCN i a les seves entitats membre; l'àmbit de la intervenció directa a persones i famílies de les entitats en processos judicials i extrajudicials i l'àmbit de la formació jurídica sobre la discapacitat i l'accessibilitat.

També, tal com i ha quedat recollit a l'acord, els advocats de European Lawyers Barcelona desenvoluparan la seva activitat en quatre grans eixos:

  • Promoció i aplicació del Conveni de Nacions Unides del 2006.

  • Protecció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la seva vida personal, familiar i professional.

  • Formació a les entitats i col·lectius professionals implicats en el dia a dia de les persones amb discapacitat.

  • I assessorament i acompanyament a les famílies de les persones usuàries.

Pilar Díaz López, presidenta de COCEMFE Barcelona, ha destacat que mitjançant la signatura del present conveni s'evidencia la sensibilitat i compromís amb la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Per la seva banda, els advocats Guillem Izquierdo, Andrés Labella i Maribel Ferreres han ratificat l'interès i també el compromís que adquireixen amb la signatura d'aquesta col·laboració en defensa de les persones amb discapacitat i l'accessibilitat universal.