Les persones cuidadores

El 66,9% de les persones amb discapacitat reben algun tipus d'ajuda.

Pel que fa al perfil de les persones cuidadores més habitual és una dona, d’entre 45 i 64 anys, que en la majoria dels casos -80%- resideix en la mateixa llar que la persona a la que cuida. D’altra banda, pel 20% que viuen en una altra llar, 9 de cada 10 persones cuidadores són dones.

Les dades posen de manifest que, tant la cura dins de la família com la professional, està feminitzada.

Adaptació del municipi a la mobilitat de la població: aspectes específics

La població de l’AMB considera que l’accessibilitat d’alguns dels espais urbans del seu municipi té mancances i, si es considera l’accessibilitat dels habitatges, la majoria considera que els immobles estan poc o gens adaptats (per a persones amb discapacitat); de fet el 62% de la població de l’AMB creu que els habitatges del seu municipi estan poc o gens adaptats mitjançant rampes o accessos fàcils.

Dia Internacional per la Sensibilització i Ajuda en la lluita contra les Mines. Dades sobre l'Afectació de les Mines

Les xifres destaquen que Rússia, amb 26,5 milions, es troba al capdavant de la llista de països que acumulen més mines antipersona. Posteriorment, ens trobem -amb una xifra molt més baixa- a Pakistan que acumula 6 milions de mines antipersona, Xina amb menys de 5 milions, Índia amb entre 4 i 5 milions i Estats Units amb 3 milions.

Adaptació del municipi a la mobilitat de la població

L'opinió de la població respecte a l'adaptació del seu municipi per facilitar els desplaçaments de les persones amb dificultat en la mobilitat és més negativa quan la persona què respon té discapacitat o coneix algú amb discapacitat.

L'accessibilitat a Espanya

Al 13% de les llars hi viu una persona amb discapacitat, i a més de la meitat d’aquestes hi ha barreres en l’accés. Les principals barreres es troben a la porta d’accés a l’edifici i/o a l’interior de l’edifici fins a la porta d’entrada a l’habitatge.

Població amb discapacitat per tipus i grau

El 2014 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi vivien 256.609 persones amb discapacitat; de les quals un 35% tenia discapacitat física motòrica, un 25% discapacitat física no motòrica, un 20% trastorn mental i en menor mesura, discapacitat intel·lectual, visual i auditiva.

Dia Internacional de la Síndrome de Down

A Espanya s’estima que hi ha 35.000 persones amb síndrome de Down, de les quals 6 de cada 10 són homes. Si s’analitza la distribució de les persones amb síndrome de Down per edat i sexe, s’observa com tot i que neixen més dones que homes amb síndrome de Down, a mesura que avancen les franges d’edat cada cop els homes predominen més, sobretot i de manera més destacada en la franja dels joves (entre 16 i 30 anys), on els homes dupliquen les dones.

Característiques de la població amb discapacitat

De les 537.997 persones amb discapacitat que viuen a Catalunya, 265.609 resideixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona; és a dir, pràcticament la meitat (49%) de les persones amb discapacitat de Catalunya viuen en els 36 municipis de l’AMB.

Discapacitat auditiva

A Espanya hi ha 163.627 persones que tenen discapacitat auditiva, xifra que suposa el 5,8% de la població amb discapacitat. La definició de la pèrdua d’audició que fa l’Organització Mundial de la Salut, implica una capacitat igual o inferior a 25 dB en totes dues oïdes i esmenta que pot afectar una o totes dues oïdes i implica dificultats per sentir una conversa o sorolls forts.

La discapacitat a la nostra societat

La Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat defineix la discapacitat com la conjunció de restriccions físiques, intel·lectuals, sensorials i/o trastorn mental permanent i individual i la interacció d’aquestes amb l’entorn de la persona.

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona el 2014 vivien 265.609 persones amb discapacitat reconeguda, una xifra que suposa el 8% de la població.

Pàgines