Dades mundials sobre la discapacitat

Dades mundials sobre la discapacitat

Les persones amb discapacitat conformen un dels grups més vulnerables del món. Aquestes persones presenten pitjors resultats sanitaris, obtenen resultats acadèmics més baixos, participen menys en l'economia i registren taxes de pobresa més altes que les persones sense discapacitat. A continuació s'aporten algunes dades mundials de l'Organització Mundial de la Salut que evidencien aquesta realitat:

1. Més de 1.000 milions de persones tenen discapacitat al món.

2. Els països d'ingressos baixos tenen una major prevalença de persones amb discapacitat que els països d'ingressos alts.

3. El 50% de les persones amb discapacitat no poden pagar l'atenció de salut que necessiten.

4. Els nens amb discapacitat tenen menys probabilitats de ser escolaritzats.

5. Les dades mundials indiquen taxes d'ocupació més baixes per a les persones amb discapacitat.

 

 

Etiquetes: