Col·lecció monogràfics

La col·lecció de monogràfics recull i sintetitza informació d’estudis recentment publicats que aporten dades sobre les persones amb discapacitat física i la seva realitat. L’objectiu de la col·lecció de monogràfics és posar a l’abast de tothom la informació i les dades més rellevants de manera entenedora i sintetitzada, per tal d’aportar coneixement àgil i útil per les entitats i el col·lectiu de persones amb discapacitat en les accions d’incidència política i de sensibilització.

Monogràfic 1: Percepció social de la discapacitat física

Monogràfic 1: Percepció social de la discapacitat física
Autors: Montse Fernández i Pau Vidal, Observatori del Tercer Sector
Data de publicació: maig de 2014

 

 

La percepció que la societat té de la discapacitat està estretament vinculada al major o menor grau d’inclusió social del col·lectiu de les persones amb discapacitat. En aquest primer monogràfic es recullen indicadors extrets de Baròmetre del CIS sobre la percepció que té la ciutadania al voltant de la discapacitat, les barreres arquitectòniques de l’entorn, quines relacions s’estableixen entre les persones amb discapacitat i sense, i quina és la seva opinió sobre la intervenció de l’estat i de les organitzacions del Tercer Sector en l’àmbit de la discapacitat. Aquests indicadors també es complementen amb dades aportades per l’Associació Amputats Sant Jordi sobre algunes barreres arquitectòniques existents a Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i els resultats d’una enquesta realitzada a persones amb discapacitat física.

 

Pàgines